návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Zařízení distribuční plynárenské soustavy

Regulační stanice plynu z úrovně VVTL na VTL a STL podzemních zásobníků plynu ve Štramberku, uzlové regulační stanice v Ostravě Děhylově i regulační stanice pro Závod Hyundai v Nošovicích jsou v části elektro, MaR a SŘTP vybudovány dle našich projektů, na jejichž realizaci jsme se rovněž výraznou měrou podíleli. Stejně tomu je tak i u měřících uzlů plynárenské distribuční soustavy u kterých je prováděno dálkové dozorování. Při realizaci zakázek řešíme vazby na samostatně dodávané lokální subsystémy zahraničních dodavatelů jako jsou např. RMG, ARGUS, SIEGER, zabezpečovali jsme komunikační linky pro obchodní a provozní měření systému ELSTER a ELCOR a to vše v návaznosti na telemetrické stanice pro dálkové dozorování a ovládání stanice.

Prospect Energo