návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

PROSPECT spol. s r.o.

Působí jako projekčně-inženýrská organizace v oblasti investiční výstavby, se zaměřením na vyšší dodávky automatizovaných technologických celků, technického vybavení budov, elektrotechnických zařízení, zařízení měření a regulace a řídicích systémů.

Společnost PROSPECT spol. s r.o. vznikla v roce 1991 a je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě. Struktura kmenových zaměstnanců, externích spolupracovníků a praxí prověřených spolupracujících firem vytvářejí předpoklady pro nabídku a poskytování komplexních služeb v oblasti realizace dodávek - a to ve fázi, počínající zpracováním projektových dokumentací až po pravidelné pozáruční prohlídky a údržbu provozovaného zařízení s jeho dálkovou správou a monitorováním prostřednictvím radiových nebo mobilních sítí a internetu.

Filosofie firmy je založena na profesionálním přístupu ve věcech technických a korektnosti v oblasti obchodních vztahů.

Činnost společnosti je soustředěna zejména na následující obory:

  • vodní hospodářství
  • tepelná technika a klimatizace
  • hutní provozy a strojírenství
  • plynová zařízení
  • automatizace a elektrotechnika

Profesní složení pracovníků společnosti pokrývá především potřeby pro zajištění vlastních generálních nebo finálních dodávek staveb nebo realizaci zakázek podle projektové dokumentace, dodané zákazníkem.

Součástí činností prováděných společností PROSPECT spol. s r.o. je vedle projekčních prací také zpracování uživatelských programů používaných řídicích systémů vč. jejich vizualizace, provádění technického dozoru v době realizace, individuální a komplexní vyzkoušení dodaného zařízení, vypracování revizních zpráv a návodů k obsluze, zaškolení obsluhy, provádění záručního a pozáručního servisu.

Uvedené činnosti poskytujeme také samostatně dle indivuduálních požadavků objednatele. Kompletní dodávky, zahrnující profese stavební, technologické a elektro zajišťujeme společně se stálými spolupracujícími subdodavateli s dostatečnými výrobními a montážními kapacitami.

Po dobu existence firmy pravidelně zpracováváme projektovou dokumentaci pro více než 100 akcí ročně a z nich takřka polovinu následně samostatně také realizujeme.

Aktivity společnosti se neomezují pouze na území České republiky, ale máme za sebou zakázky i na Slovensku, v Německu, na Ukrajině, v Polsku, Litvě, v Bulharsku v Chorvatsku a ve Španělsku.

K zajištění služeb takového rozsahu disponuje firma potřebnými technickými a výrobními prostředky.

Společnost PROSPECT spol. s r.o. má zavedený integrovaný systém manamegentu jakosti a enviromentu (politika ISM) dle norem ČSN EN ISO 9001ČSN EN ISO 14001ČSN OHSAS 18001.         

Od roku 2008 se na přípravě a realizaci generálních a finálních dodávek technologických celků podílí také dceřina společnost PROSPECT ENERGO a.s

Prospect Energo