návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Vývoj

Na základě požadavků na netypová řešení, nebo s cílem vyhovět individuálním přáním zákazníků, se podílíme na vývoji nových zařízení, která jsou následně prověřena po jejich nasazení k praktickému využití. Jedná se též o modelová pracoviště k ověření variantních technologických postupů a dosud neprověřených provozních metod a nebo o variantní využití upravených technologických čidel a elektronických zařízení k jiným účelům, než pro která jsou výrobcem prioritně určena.

Výsledkem vlastního vývoje je mimo jiné i zařízení pro kontinuální monitorování kvality pitné vody - FISHMONITOR, založeném na počítačovém vyhodnocování aktivity detekčních ryb. Toto zařízení je ve své rozšířené verzi schopno také bezdrátově přenášet obraz z akvária na dispečerská stanoviště nebo na libovolný počítač, připojený k internetové síti.

Prospect Energo