návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Vybrané reference

V technologiích vodního hospodářství pokrývají naše aktivity oblast vodních zdrojů, úpraven vod, čerpacích stanic a distribučních zařízení pro rozvod pitné vody a průmyslové technologické vody, významným způsobem se pak podílíme také na návrzích a budování přečerpávacích kanalizačních stanic a čistíren odpadních vod, provozovaných přes vodohospodářské dispečinky.