návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Vodní zdroje a úpravny vod

Čerpání z vrtů a studen a následnou úpravu vody jsme pomáhali realizovat pomocí bezdrátových komunikací přes námi vybudované vodárenské dispečinky v prameništích a úpravnách pivovarů Pivovar Plzeň, Pivovar Radegast a Pivovar Velké Popovice.
Řízené čerpání z místních zdrojů a automatizaci úpravy vody zajišťujeme také společnosti Ostravské vodovody a kanalizace a.s.

S nasazením distribuovaných řídicích systémů, vzájemně propojených pomocí radiomodemů a GSM/GPRS modemů jsou optimálně využívány dostupné zdroje pitné vody a upravená voda je akumulována v zásobních vodojemech.

Součástí technologií úpravy vody, které jsou předmětem našeho zájmu, jsou také reverzní osmózy, příprava a dávkování vápenného mléka, filtrace vody pomocí pískových filtrů, chlórové hospodářství atd.


    

Prospect Energo