návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Trafostanice

Návrhy trafostanic nebo jejich úprav a rekonstrukcí, včetně jejich připojení na VN napájecí rozvody jsme zajišťovali v rámci zakázek:

 

  • Ostrava Business Park – II. etapa
  • ÚČOV Ostrava - rekonstrukce NN rozvodny hlavní trafostanice
  • ÚČOV Ostrava - rekonstrukce VN rozvodny hlavní trafostanice
  • Rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV pro PK Raduň
  • Trafostanice 22/0,4 kV pro Slezské divadlo Opava
  • Rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV vodního zdroje Palesek
  • Kioskové trafostanice 22/0,4 kV vodního zdroje Bělský Les
  • Trafostanice 22/0,4 kV objektu ředitelství OVAK a.s.
  • Trafostanice 22/0,4kV v podzemním kolektoru v Ostravě
  • Výměna transformátorů na ČOV Frýdek - Místek
Prospect Energo