návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

SŘTP

Při nasazování moderní řídicí techniky na bázi programovatelných automatů ve všech oblastech naší činnosti (viz reference členěné po oborech) jsme mimo jiné vybudovali dispečerská pracoviště, vybavená počítači s vizualizačními programy, v rámci zakázek:

 

 • ÚČOV Ostrava - výměna procesních stanic
 • ČOV Krnov - rekonstrukce a intenzifikace
 • Pivovar Plzeňský Prazdroj - sběr dat z čidel vodního hospodářství závodu
 • Pivovar Radegast - monitoring vodního hospodářství
 • Pivovar Rychtář Hlinsko - úprava studené vody
 • Pivovar Litovel - výroba varní vody
 • Huta Częstochowa - rekonstrukce vakuovací stanice VD/O2 - 100t
 • Elektrárna Vítkovice - dehydratace kalu
 • ČOV Velké Popovice a monitoring vodních zdrojů
 • PERLA, bavlnářské závody a.s., Ústí n. O. - úprava studniční vody
 • Rekonstrukce ČOV Nový Jičín
 • Rekonstrukce ČOV Brušperk
 • Pivovar Plzeňský Prazdroj - úpravna vody a monitorování vodního hospodářství
 • Pivovar Plzeňský Prazdroj - zvýšení kapacity prameniště Roudná
 • ČOV Jablonné n. Orlicí
 • Rekonstrukce ČOV Rehabilitačního centra Hrabyně
 • Rekonstrukce a oprava ČS Úpravny vody Nová Ves
 • Důl Darkov - rekonstrukce tepelného hospodářství
 • Rekonstrukce tepelných rozvodů Rehabilitačního centra Hrabyně
 • ČOV Cukrovar Brottewitz (Německo)
 • Nemocnice Valašské Meziříčí - tepelné hospodářství a klimatizace operačních sálů
 • Státní léčebné lázně Darkov - tepelné hospodářstvíNemocnice Vsetín - tepelné hospodářství a klimatizace operačních sálů

 

Zastaralé programovatelné automaty různých výrobců nahrazujeme řidicími systémy SIMATIC a tyto systémy pak rozšiřujeme pro potřebu monitorování a automatizování další technologie provozovatele. Takové rekonstrukce ŘS proběhly například na zakázkách:

 

 • Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava - rekonstrukce SŘTP
 • Úpravna vody Nová Ves Ostrava - výměna řídicího systému
 • Vítkovické slévárny, spol. s r. o. - rekonstrukce licího stroje

 

V součinnosti s firmou Siemens, s.r.o. při výměnách řídicích systémů v provozech koksovny ArcellorMittal Ostrava: Odprášení, Dohašování koksu, Lanovlek, Pokusná koksovna SHO, Odsíření, kde jsme zajišťovali vypracování projektové dokumentace, montáže a softwarové práce.

Prospect Energo