návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Silnoproudá elektrotechnika

Rekonstrukce rozvoden při nepřerušení jejich provozu máme za sebou v:

 

  • ČOV Krnov - rekonstrukce a intenzifikace
  • ÚČOV Ostrava - rekonstrukce rozvodny přiváděče A
  • ÚČOV Ostrava - rekonstrukce rozvodny kotelny
  • ÚČOV Ostrava - rekonstrukce dvou rozvoden dmýchárny
  • Třinecké železárny - rekonstrukce stykovny Slévárny oceli II
  • ÚČOV Ostrava - rekonstrukce rozvodny ČS mechanicky předčištěných vod
  • ÚČOV Ostrava - Rekonstrukce rozvodny na sběrači D
Prospect Energo