návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Řídicí systémy

Pracujeme převážně s programovatelnými automaty SIMATIC společnosti Siemens, ale na základě přání zákazníka jsme realizovali akce i s automaty společností Allen - Bradley, TECO nebo Mitsubishi.

Technologická čidla, procesní analyzátory a regulační akční členy zajišťujeme zejména od zahraničních společností Siemens, Hach-Lange, Krohne, Endress-Hauser, WTW, Rossemound nebo od tuzemských dodavatelů JSP Nová Paka, BD Sensors a dalších. Výběr technologických čidel konzultujeme se zákazníkem, abychom vyhověli požadavku na jim zvolenou standardizaci.
Pro hospodárné otáčkové řízení pohonů používáme frekvenční měniče osvědčených výrobců Siemens, Danfoss, ABB, Nord nebo Lenze.

Rozsáhlé řídicí systémy a dispečinky máme realizovány ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, v pivovarech Plzeňského Prazdroje a.s, na čistírnách odpadních vod u vodárenských podniků a nebo na zdrojích a v centrální úpravně pitné vody pro Ostravu, provozovanou OVAK a.s.

Pro dálkové přenosy používáme převážně radiomodemy a GSM/GPRS modemy firem CONEL a RACOM.

Prospect Energo