návrhy a dodávky automatizovaných celků

promo2
promo3
promo4
promo5
promo6
promo1

Provozní rozvody silnoproudu

Vedle návrhů nových silnoproudých rozváděčů na různých napěťových úrovních se zabýváme rekonstrukcemi stávajících rozvoden nízkého i vysokého napětí s minimálními odstávkami bez potřeby dlouhodobého zastavení provozu. Totéž platí i pro rekonstrukce ovládacích kabin strojírenských provozů. Máme za sebou rekonstrukce celých rozvoden ve společnosti EVRAZ Vítkovice Steel nebo na Ústřední ČOV v Ostravě.

Máme zkušenosti s nasazováním přepěťových ochran, otápěním technologických potrubí atd.