návrhy a dodávky automatizovaných celků

promo2
promo3
promo4
promo5
promo6
promo1

Plynojemy a kompresorové stanice plynu

Tato zařízení na čistírnách odpadních vod vybavujeme v části elektro a MaR potřebnými komponenty a čidly, umožňující efektivní využití bioplynu, vzniklého ve vyhnívacích nádržích čistíren nebo bioreaktorech. V rámci rekonstrukcí plynových hospodářství ČOV se podílíme na zakázkách řešících plynové kompresorové jednotky a připojení a regulaci nově instalovaných kogeneračních jednotek (převážně firem TEDOM nebo MOTORGAS) ve vazbě na tepelné hospodářství provozovatele.