návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Oblast Tepelných hospodářství a Klimatizačních zařízení

Projektová dokumentace částí elektro, MaR a SŘTP a části strojní a účast na realizacích v rámci výstavby a rekonstrukcí kotelen, tepelných zdrojů a vzduchotechnických zařízení pro průmyslové podniky, nemocnice, zdravotnická zařízení, školy, objekty sociálních služeb, občanskou vybavenost, bytová společenství i státní správu.

 

 • Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice - Rekonstrukce tepelného hospodářství, plynofikace areálu výrobního závodu, využití odpadního tepla z kompresorů
 • Lázně Darkov - Rekonstrukce tepelného hospodářství, řízení tepelných zdrojů včetně vybudování energetického dispečinku
 • Bonatrans Group Bohumín - ÚT haly S13 centrálního skladu.
 • Veolia Krnov - rekonstrukce předávacích stanic tepla, modernizace systému MaR
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Válcovna Trub - Využití odpadního tepla z karuselové pece
 • ARMATURY Group a.s. Dolní Benešov - Regulace vytápění výrobních hal
 • Nemocnice Jeseník - Modernizace systému vytápění
 • Centrum sociálních služeb Hrabyně (rehabilitační ústav) - rekonstrukce tepelného hospodářství, včetně vybudování tepelného dispečinku
 • Befra electronic s.r.o., Horní Suchá - plynofikace budov, regulace objektových kotelen, připojení VZT jednotek
 • Městská policie Ostrava, služebna Třebovice - Rekonstrukce zdroje tepla
 • Budova RPG Ostrava Nádražní ul.- Zdroj tepla a chladu
 • Hotel Harmony Club Ostrava - Rekonstrukce výměníkové stanice
 • Důl Darkov - Modernizace systému regulace tepelné energie
 • Hotel Imperial Ostrava - Oprava výměníkové stanice
 • Důl Darkov, Důl Lazy - Ohřev vtažných větrů
 • Nemocnice Frýdek-Místek - Modernizace tepelného hospodářství
 • TESCO Ostrava Hrabová - Výměníková stanice, rádiový přenos dat na dispečink
 • Důl Darkov - Rekonstrukce tepelného hospodářství
 • ČEZ Aréna Ostrava - rekonstrukce tepelného hospodářství
 • Rekonstrukce budovy SmP - Kotelna a VZT
 • Biocel Paskov - Řízení výměníkových stanic vč. centrálního dispečinku
 • Rehabilitační centrum Hrabyně - Rekonstrukce vzduchotechniky
 • Nemocnice Valašské Meziříčí - Řízení kotelny a klimatizace operačních sálů vč. energetického dispečinku
 • Ostravské tiskárny - Rekonstrukce výměníkové stanice vč. centrálního dispečinku
 • Nemocnice Vsetín - Řízení kotelny a klimatizace operačních sálů vč. energetického dispečinku
 • Výměníkové stanice MCHZ Ostrava - Řízení výměníkových stanic vč. energetického dispečinku
 • Rekonstrukce lokálních výměníkových stanic - další desítky realizovaných různých obchodních případů
 • Rekonstrukce předávacích stanic - další desítky různých obchodních případů
 • Rekonstrukce a realizace plynových kotelen - další desítky různých obchodních případů

Prospect Energo