návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Oblast SŘTP a ELEKTRO

Návrh komponentů automatizační techniky a realizace jejich dodávek pro řízení kompletních provozů, provázaných technologických celků nebo jednotlivých strojů a mechanizmů s využitím programovatelných automatů, operátorských a dispečerských pracovišť je jedním ze základních úkolů, které zajišťujeme od samotného vzniku společnosti. Se strojním zařízením, vybaveným námi dodanou a zprovozněnou řídicí technikou je možno se setkat ve všech oborech, které jsou předmětem našeho zájmu.

Prospect Energo