návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Energetika

Projektujeme a realizujeme dodávky VN rozváděčů a trafostanic, včetně jejich napojení na vysokonapěťové napájecí soustavy. Umíme vyvádět vyrobenou elektrickou energii z kogeneračních jednotek nebo zajišťovat náhradní napájení pomocí bateriových nouzových zdrojů a dieselagregátů.

Zajišťujeme dodávky kompenzačních rozváděčů a v rámci dodávek řídicích systémů jsme schopni provádět hlídání čtvrthodinového maxima.

Máme za sebou projekty elektro pro bioplynové stanice (BPS) a finální dodávku včetně zprovoznění a dálkové správy elektrozařízení, technologických čidel a řídicího systému pro BPS v České republice, Španělsku a Polsku.

   

Prospect Energo