návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Dodávky

K zajištění dodávek dle vlastních nebo zákazníkem poskytnutých projektů disponujeme realizační skupinou, která realizuje inženýrským způsobem generální nebo finální dodávky a subdodávky staveb na základě uzavřených smluv s vybranými subdodavateli, vybavenými pro výkon svých činností dostatečnými technickými kapacitami a kvalifikovanými odborníky.

Realizační skupina zajišťuje rovněž nákup technologických zařízení a čidel od zahraničních nebo tuzemských dodavatelů a tyto předává k zabudování na stavbu.

  

Prospect Energo