návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Čistírny odpadních vod a kanalizační čerpací stanice

Podílíme se na rekonstrukci stávajících a výstavbě nových čistíren odpadních vod v rámci působností významných vodárenských společnosti, jako jsou např. OVAK, SmVaK Ostrava, VaK Vsetín, VaK Krnov, ale i pro menší komunální čistírny samostatných obcí nebo závodů. Na některých zakázkách se účastníme jen v projekční fázi přípravy výstavby, na jiných působíme jako dodavatelé ucelených částí čistíren a souvisejících čerpacích stanic na kanalizačních přiváděčích.

Rekonstrukce části elektro a nasazení řídicích systému jsme realizovali také na ČOV v Pivovaru Plzeň a Pivovaru Velké Popovice.

Finálními dodávkami elektro a řídicích systémů se účastníme na rekonstrukcích stávajících ČOV v Polsku a na výstavbě nových ČOV v Polsku, Bulharsku, Litvě a Chorvatsku.

Prospect Energo