návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Čerpací stanice a distribuce technologické vody

Čerpání technologické vody do chladících okruhů tepelně namáhaných dílů, zejména v hutních provozech zajišťujeme pomocí automatizační techniky a měřících přístrojů například u technologií mimopecního zpracování oceli v ocelárnách EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a nebo Huta Czestochowa. Řízení dodávky požární vody jsme realizovali pro Pivovar Plzeň.
Ve všech případech se tak děje pomocí průmyslových řídicích systémů, provázaných s nadřazenou úrovni řízení provozu.

Prospect Energo