návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Teplo a klimatizace

Naším příspěvkem pro efektivní a hospodárné využití zdrojů tepelné energie jsou dodávky souborů zařízení tepelného hospodářství, řízeného takřka výhradně regulační technikou společností SIEMENS, vycházející z osvědčených základů původních komponentů měření a regulace (MaR) a technologických čidel firmy LANDIS a GYR, později LANDIS a STAEFA.

S rekonstrukcemi kotelen, výměníkových a předávacích stanic a s instalací výkonných klimatizačních a vzduchotechnických zařízení zřizujeme provozovatelům těchto zařízení také nová dispečerská stanoviště, vybavená počítačovou technikou s vizualizačními programy.

Prospect Energo