návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Software

O vypracování řídicích programů používaných automatizačních prostředků, vyhotovení vizualizačních programů na operátorských počítačových pracovištích a zajištění komunikací s dalšími samostatnými subsystémy nebo nadřazenou úrovní řízení se stará naše skupina programátorů v rámci realizačního útvaru.

Pro programování řídících automatů používáme software jednotlivých výrobců PLC. K zobrazení dat na operátorských PC využíváme vizualizační software firem Siemens - WinnCC, Wonderware - Intouch nebo Microsys - Promotic. Při výběru typu vizualizace se řídíme přáním zákazníka, velikostí aplikace a cenou vizualizace.

Řídící automaty projektujeme jako otevřený, snadno rozšiřitelný systém, který je schopen komunikovat s ostatními systémy zákazníka řadou standardních průmyslových protokolů.
Realizujeme rovněž přenos informací z řízeného procesu nejen na technologické PC, ale i na počítače v místní firemní síti nebo internetu. Zajišťujeme dálkový dozor s možnosti úprav software na dálku pomocí mobilních sítí.

Realizujeme přenosy technologických dat a hlášení z míst kde není trvalá obsluha na centrální dispečinky nebo na mobilní telefony, pomocí rádiových nebo mobilních sítí.

    

Prospect Energo