návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Projektování

Samostatně nebo jako součást finálních dodávek zajišťujeme zákazníkům zpracování projektových dokumentací staveb ve všech stupních, od vypracování studií, investičních záměrů, dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, dokumentací pro vydání stavebního povolení, zadávacích dokumentací pro potřebu veřejných zakázek, až po realizační dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení díla. Nedílnou součástí práce projekční skupiny je také vypracování provozních předpisů nebo návodů na obsluhu zařízení.

V souladu se stavebním zákonem provádíme projednávání dokumentace se správci inženýrských sítí a s osobami nebo organizacemi, od kterých se požaduje vydání souhlasného stanoviska k navrženému technickému řešení.

Projekty části elektro, MaR a SŘTP zajišťujeme vlastním projekčním oddělením za účasti autorizovaných inženýrů, dokumentaci ostatních profesí zajišťujeme s podporou spolupracujících firem jako generální projektant stavby.

Projekty zpracováváme v elektronické formě pomocí softwarových prostředků EPLAN, AUTOCAD, WORD, EXCEL a jsme vybavení vlastní výkonnou reprografickou technikou.

Prospect Energo