návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Hutě a strojírenství

V rámci modernizace technologických procesů v hutní výrobě, ocelárnách a navazujících strojírenských provozech, zajišťujeme zejména dodávky zařízení elektro, měření a regulace a řídicích systémů pro zařízení mimopecní rafinace oceli a provozů válcoven a úpraven válcovaného materiálu.

Významnými zakázkami v naší historii byly dodávky v rámci budování nových vakuovacích stanic a zařízení sekundární metalurgie pro ocelárny EVRAZ VÍTKOVICE STEEL anebo Huta Czestochowa v Polsku a nasazení rozsáhlého distribuovaného řídicího systému v rámci EVRAZ VÍTKOVICE STEEL pro úpravnu válcovny plechu 3,5 KVARTO, prováděného spolu s rekonstrukcemi ovládacích kabin a rekonstrukcemi silových rozvoden.

Podíleli jsme se i na budování zařízení pro plynulé odlévání oceli a sekundární metalurgie v Arcellor Mittal Ostrava a významným způsobem spolupracujeme se společností VÚHŽ a.s. Dobrá, které dodáváme software pro průmyslové podávače drátů a plněných profilů a zařízení foukání argonu do oceli pro tuzemské i zahraniční ocelárenské provozy.

Zakázky realizované dle našich projektů s využitím námi vypracovaných řídicích programů jsou k vidění také ve společnostech Třinecké železárny a.s., Železárny Podbrezová nebo OFZ, a.s. Istebné.

Prospect Energo