návrhy a dodávky automatizovaných celků

slides

Čerpací stanice a distribuce pitné vody

Dodávky a řízení komplexů čerpacích stanic a zvyšovacích automatických tlakových stanic (ATS) pro dopravu vody ke spotřebiteli představují také část našich finálních dodávek. Jsme významným dodavatelem ATS pro Statutární město Ostrava a podílíme se na rekonstrukcích technicky zastaralých tlakových stanic v rámci bytové výstavby a na jejich dálkovém monitorování pomocí moderních bezdrátových komunikačních technologií.

Distribuci upravené vody s optimalizací jejího využití zajišťujeme pomocí automatizační techniky také v pivovarech skupiny Plzeňský Prazdroj a.s. a ze zdrojů vodárenské společnosti OVAK a.s.

Prospect Energo